Głównej zawartości

Zwierzętarnia wchodzi w skład pionu z-cy dyrektora ds. infrastruktury. Zajmuje się wspieraniem działalności naukowej w zakresie opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi.


Pracownicy

  • dr Jacek Sroka - adiunkt – 81 71 84 576
  • Adam Kowalczyk - pracownik obsługi - 81 71 84 564

Kontakt

Zwierzętarnia
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 576

Dane serwer zwierzętarnia