Głównej zawartości

Dzienny Dom Opieki Medycznej IMW Lublin

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W LUBLINIE

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do DDOM

word

Załącznik nr 2 - Skierowanie do DDOM

word

Załącznik nr 3 - Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel

word

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

word

Załącznik nr 5 - Zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

word