Głównej zawartości

Działalność jednostki

 • Chemoprewencja nowotworów – badanie nowych substancji i preparatów, jako potencjalnych suplementów diety
 • Ocena aktywności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem działania przeciwnowotworowego i neuroprotekcyjnego substancji syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego z zastosowaniem metod in vitro i in vivo
 • Badanie molekularnych mechanizmów działania substancji w komórce
 • Hodowle komórek ludzkich i zwierzęcych, w tym wyprowadzanie hodowli pierwotnych
 • Badanie etiopatogenezy chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na składniki pyłów organicznych oraz roli składników odporności wrodzonej (peptydy odpornościowe)

Techniki badawcze

Badania in vitro

 • Bank hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych w ciekłym azocie
 • Hodowle pierwotne zakładane z materiału biopsyjnego pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, wyprowadzanie linii komórkowych
 • Różnicowanie komórek, nowotworowe komórki macierzyste
 • Przestrzenne hodowle komórek: indukcja sferoidów, hodowle komórek immobilizowanych na rusztowaniach (scafolds) z różnego rodzaju biomateriałów
 • Ocena proliferacji i żywotności komórek: test BrdU, Alamar Blue, MTT
 • Ocena przebiegu cyklu komórkowego: cytometria przepływowa
 • Ocena cytotoksyczności substancji, test LDH, NR, Kenacid Blue assay, MTT
 • Ocena migracji i inwazyjności komórek: wound assay, transwell migration assay, matrigel invasion assay, zymografia
 • Ocena śmierci komórek: Cell Death ELISA, barwienie Hoechst-PI, barwienie oranżem akrydyny, cytometria przepływowa
 • Ocena morfologii komórek: barwienie May-Grünwald-Giemsa, barwienie hematoksylina-eozyna, mikroskopia fluorescencyjna

Badania na zwierzętach

 • Indukcja guzów nowotworowych, ocena aktywności przeciwnowotworowej substancji in vivo
 • Sekcja zwierząt z pobraniem krwi i organów

Biologia molekularna

 • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych oraz białek
 • Analiza ekspresji genów: Real Time PCR
 • Wyciszanie ekspresji genów: transfekcja siRNA
 • Analiza ekspresji białek: Western Blotting, immunofluorescencja
 • Określanie stężenia białek w płynach ustrojowych oraz w tkankach: ELISA, immunofluorescencja

Realizowane projekty

 • Grant NCN G-66/16 (2015/19/D/NZ7/02952) „Ocena właściwości prewencyjnych i leczniczych katelicydyny we włóknieniu płuc. Badania in vivo i molekularne w mysim modelu alergicznego zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP)” Kierownik projektu: dr Marta Lemieszek.
 • Temat Statutowy nr 17060 „Badanie molekularnych mechanizmów przeciwnowotworowej aktywności 2-(4-chlorofenylamino)-5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu (4ClABT) w komórkowym modelu raka płuca” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski.
 • Projekt badawczy realizowany przez młodego naukowca: „Analiza neuroprotekcyjnych właściwości młodego jęczmienia względem hodowli ludzkich neuronów pozyskiwanych z linii SH-SY5Y” Kierownik projektu: dr Marta Lemieszek.

Pracownicy

 • prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - kierownik Zakładu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 513
 • prof. dr hab. n. wet. Stefan Pierzynowski - profesor wizytujący, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 513
 • dr n. o zdr. Ewa Langner – asystent, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 513
 • dr n. o zdr. Marta Lemieszek – adiunkt, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 513
 • dr n. o zdr. Małgorzata Juszczak – asystent, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 513
 • Bożena Sidor - pomoc laboratoryjna, 81 71 84 513

Kontakt

Zakład Biologii Medycznej
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 513, 502 369 204

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.