Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie wydawania opinii na temat produktów żywnościowych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) Instytut Medycyny Wsi został wpisany do WYKAZU KRAJOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH WŁAŚCIWYCH DO WYDAWANIA OPINII.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie wydawania opinii na temat jakości produktów żywnościowych, która jest podstawą do udostępnienia logo „IMW - Pozytywna Opinia” do celów marketingowych.


Procedura przyjęcia zlecenia na wykonanie opinii

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji Instytut dokonuje wyceny i określa czas realizacji projektu. Następnie wysyłamy Państwu potwierdzenie przyjęcia zlecenia zawierające informacje z p. 1.

Po akceptacji warunków przez klienta, odesłaniu do Instytutu podpisanego potwierdzenia oraz dowodu wpłaty min. 50% ustalonej ceny, następuje uruchomienie zlecenia. Wszystkie przesłane dokumenty traktowane są jako dane poufne.


Niezbędne pliki

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii pdf
Zlecenie wykonania opinii żywności w trybie normalnym pdf
Zlecenie wykonania opinii żywności w trybie normalnym word
Zlecenie wykonania opinii żywności w trybie przyspieszonym pdf
Zlecenie wykonania opinii żywności w trybie przyspieszonym word

Program „IMW- Pozytywna Opinia”. Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Program „IMW - Pozytywna Opinia” daje Państwu szansę na przystąpienie do grona najnowocześniejszych firm, które oferują najlepsze produkty, do których należą: żywność funkcjonalna, ekologiczne produkty spożywcze, żywność specjalnego przeznaczenia (np. suplementy), żywność tradycyjna i przede wszystkim żywność w pełni bezpieczna i zdrowa.

Dzięki Programowi Wasi potencjalni klienci otrzymają informację, że warto z Wami współpracować, bo Wasze produkty spełniają nie tylko wysokie standardy krajowe i europejskie, ale również, że są w pełni bezpieczne i posiadają cechy prozdrowotne.

Konsumenci przy zakupach żywności coraz częściej poszukują produktów sprawdzonych, dobrej jakości i znanego pochodzenia, często bez względu na cenę. Poszukiwanie konkretnych produktów tworzy popyt na produkty o cechach prozdrowotnych i gwarantujących bezpieczeństwo spożywania oraz oznaczenia gwarantujące ich wysoką jakość. Badanie Eurobarometru, w którym uczestniczyło ponad 26,5 tys. obywateli Europy, donosi, że dla 96% badanych jakość żywności stanowi czynnik współdecydujący o kupnie produktu lub rezygnacji z zakupu – wyprzedza nawet cenę, wskazywaną przez 91% respondentów. 65% obywateli UE uznaje jakość za „bardzo ważny” czynnik podczas zakupu żywności. Znaki jakości mają znaczenie dla dwóch trzecich badanych.

Znak graficzny „IMW - Pozytywna Opinia” przyznawany jest produktom dystrybuowanym na terenie Polski. Produkty zgłaszane do Programu muszą być wytwarzane w warunkach zgodnych z wymaganiami prawa unijnego. O znak mogą ubiegać się wyłącznie producenci i dystrybutorzy. Program obejmuje wszystkie grupy produktów żywnościowych. Do pożądanych cech produktów należą weryfikowalne właściwości prozdrowotne oraz skład i jakość substratów, świadczący o bezpieczeństwie stosowania poszczególnych składników produktu. Badania kontrolne produktów spożywczych wykonywanych przez wysoko wykwalifikowaną, bogatą w doświadczenie kadrę naukową IMW, mogą w pełni świadczyć o ich bezpieczeństwie dla konsumentów i korzystnych dla zdrowia cechach produktu.

Regulamin uczestnictwa w programie pdf
Zgłoszenie przystąpienia do programu pdf

Kontakt

Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

 telefon: 81 71 84 542 lub 81 71 84 488

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.