Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie badań laboratoryjnych produktów żywnościowych, suplementów diety.

Badania prowadzone są na wysokiej klasy, nowoczesnej aparaturze przez zespół specjalistów.

Podane ceny są cenami orientacyjnymi brutto – mogą ulec zmianie w zależności od badanego materiału oraz ilości prób.

Ceny podlegają negocjacjom

Oferty cenowe wystawiamy na zapytanie.


Oferta usługowa Laboratorium Fizyko-chemicznego

Laboratorium Fizyko-Chemiczne, będące częścią struktury Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, IMW w Lublinie wykonuje liczne badania produktów spożywczych w wielu kierunkach. Badania prowadzone są na nowoczesnej aparaturze naukowo-badawczej przez wyspecjalizowany personel, a wyniki badań są rzetelne i przedstawione w przejrzystej formie.

Zlecenie wykonania badań w Laboratorium Fizyko-chemicznym IMW word
Zlecenie wykonania badań w Laboratorium Fizyko-chemicznym IMW pdf
Oferta komercyjna Laboratorium Fizyko-chemicznego IMW pdf

Podane ceny są cenami orientacyjnymi brutto – mogą ulec zmianie w zależności od badanego materiału oraz ilości prób. Ceny podlegają negocjacjom.

Oferty cenowe wystawiamy na zapytanie.


Kontakt

Zakład Fizyko-Chemicznych Zagrożeń Zdrowotnych i Ekologii
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

 telefon: 81 71 84 548