Głównej zawartości

Publiczne obrony rozpraw doktorskich w dniu 25.10.2016 r.

Rada Naukowa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie informuje, że w dniu 25.10.2016 r. w Sali Czarnej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, przy ulicy Jaczewskiego 2 w Lublinie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

  1. lek. med. Agnieszki Janowskiej

Szczegóły dotyczące obron znajdują się w ogłoszeniu

Ogłoszenie o obronach z dnia 06.10.2016 r.

Pobierz PDF