Głównej zawartości

Rada Naukowa IMW

Rada Naukowa jest organem statutowym Instytutu. Została powołana w wyniku wyborów i ukonstytuowała się w dniu 18 maja 2017 roku.

Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje Prof. dr hab. n. med. Adam Windak.

Funkcję Zastępcy Przewodniczącego sprawują:

 • Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski,
 • Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik,
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla.

Sekretarzem Rady Naukowej jest dr n. med. Violetta Zając.


Skład Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Windak – Przewodniczący RN IMW
 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 • Dr hab. Oleg Demchuk, prof. IF – Reprezentant Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
 • Prof. dr hab. n. biol. Jacek Dutkiewicz
 • Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
 • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski
 • Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach
 • Dr hab. n. med. Maciej Godycki-Ćwirko, prof. UM
 • Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. PCz
 • Dr hab. n. med. Donata Kurpas, prof. UM
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski
 • Dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz
 • Dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski
 • Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik
 • Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla
 • Dr n. med. Wiesława Fabian
 • Dr n. med. Agnieszka Haratym-Maj
 • Dr n. med. Violetta Zając
 • Mgr Piotr Choina