Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń


Szybkie linki: | Galeria | Publikacje | IMW MZ NFZ NIK | Artykuły różne | Prawo | Prasa |


Historia Rejestru Usług Medycznych zaczyna się w latach 1991/1992, kiedy dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi był dr Mirosław J. Jarosz, a dyrektorem Departamentu Polityki Zdrowotnej MZiOS był dr Wiesław Jakubowiak. W wyniku ich wspólnej inicjatywy, powstała koncepcja systemu rejestrowania usług medycznych, której realizacja została powierzona Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kierowanemu wówczas przez profesora Maciej Latalskiego. Autorami samego projektu RUM i jego głównymi wykonawcami w następnych latach, byli dwaj lekarze: dr Andrzej Horoch i dr Mirosław J. Jarosz.

Najważniejszymi datami w rozwoju RUM są:

 • 1992 – Koncepcja systemu i prace wstępne;
 • 1994 – Pierwsze wdrożenie RUM z książeczkami (woj. pilskie);
 • 1995 – Nagroda Hit 94 (Gazeta Poznańska),
 • 1995 – Pierwszy RUM z kartami plastikowymi tłoczonymi (woj. lubelskie);
 • 1996 – Pozytywna ocena systemu przez ekspertów zachodnich, Projekt PHARE PL9113/062/96;
 • 1996 – Pierwszy RUM z kartami elektronicznymi (woj. lubelskie);
 • 1997 – Podstawy prawne rejestrowania usług medycznych.

W pierwszych wdrożeniach zaangażowanie i pomoc okazali nam; dr Mariusz Stępień – lekarz wojewódzki w Pile, dr Andrzej Masiakowski – dyrektor ZOZ Czarnków woj. pilskie, dr Wojciech Marciniak – lekarz wojewódzki w Lublinie, dr Maria Kąkol – dyrektor ZOZ Dęblin, woj. lubelskie, ministrowie; Jacek Żochowski, Krzysztof Kuszewski, Wojciech Kużmierkiewicz.

Zasadnicze elementy systemu RUM to:

 1. Autoryzacja transakcji przez pacjenta przy pomocy kuponu lub karty.
 2. Jednolity identyfikator transakcji związany z pacjentem (licznik).
 3. Jeden uniwersalny formularz (kupon RUM) spełniający rolę dokumentacji pacjenta, dokumentacji zlecającego, dokumentu rozliczeniowego. Obywatelska kontrola nad systemem.
 4. Wstępnie nadrukowane dane identyfikacyjne pacjenta (ograniczenie do minimum czynności administracyjnych personelu medycznego).
 5. Biuro RUM przejmujące obsługę administracyjną; rejestrowanie usług, rozliczanie usług z płatnikami, sprawozdawczość finansowa i statystyczno – epidemiologiczna.

Koncepcja RUM, jego techniczne realizacje i historię przedstawiono szczegółowo w załączonych niżej opracowaniach i publikacjach.


rum miniatura

Galeria RUMrum miniatura

Publikacje na temat RUM


1994 - Najpierw trzeba liczyć.pdf (Antidotum 9/10, 1994)

1994 - W Czarnkowie leczą inaczej.pdf (Słowo, Dziennik Katolicki, Nr 242, 16-18 XII 1994)

1995 - RUM dla Posłów i Senatorów.pdf (Materiał dla Posłów i Senatorów RP, Lublin 10.07.1995)

1995 - System rejestracji i rozliczeń usług medycznych.pdf (Antidotum 11, 1995)

1996 - Prawdy i mity o RUM-ie.pdf (Antidotum 4, 1996)

1996 - ANTIDOTUM Zadania Rejestru Usług Medycznych w stosunku do rynku leków.pdf

1997 - RUM pilotowe wdrożenie w ZOZ w Czarnkowie.pdf (Medycyna Ogólna, 1997, 3-XXXII, 4)

1997 - Rejestr Usług Medycznych.pdf (Zdrowie Publiczne 1997, Suplement 3)

1998 - Historia Rejestru Usług Medycznych w Polsce.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 3, 11)

1998 - NALOT Historia, teraźniejszość i przyszłość rejestru usług medycznych w Polsce.pdf

1998 - PRZEWODNIK LEKARZA Rejestr Usług Medycznych fakty i polemiki.pdf

1998 - Rejestr usług medycznych oparty na kartach elektronicznych.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 2, 74)

1998 - Rejestr Usług Medycznych w Dęblinie na podstawie kart plastikowych tłoczonych.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 3, 115)

2001.08.11 - PIŁA Konferencja - Nowa jakość usług medycznych.pdf

2006 - Rejestr Usług Medycznych e-RUM.pdf (Rynek Zdrowia, kwiecień 2006)

2009 - Zdr Publ 2009;119(1)74-79 Internetowe konto pacjenta 1.pdf

2009 - Zdr Publ 2009;119(1)80-85 Internetowe konto pacjenta 2.pdf

2009 - Zdr Publ 2009;119(2)192-198 E-recepta.pdf

2009 - Zdr Publ 2009;119(2)199-206 Internetowe konto pacjenta propozycje.pdf


rum miniatura

IMW MZ NFZ NIK


1993 - RUM obsługa książeczki.pdf

1994 - Instytut Medycyny Wsi - RUM - Główne założenia projektu.pdf

1994 - Raport realizacji umowy U-14MZiOS94 - Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia RUM.pdf

1994.11.28 - Program roboczej wizyty Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Prof. dr med. Jacka Żochowskiego na terenie województwa pilskiego (ZOZ Czarnków).pdf

1995 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - Informacja o systemie Rejestru Usług Medycznych.pdf

1995 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - RUM - Pilotowe wdrożenie w Czarnkowie.pdf

1999 - NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.pdf

2001 - IMW REFERAT - Historia systemu RUM na tle reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.pdf

2001 - KZKCh - Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego.pdf

2004 - NFZ biuletyn.pdf

2007 - Koncepcja_systemu_RUM II (www.nfz-warszawa.pl).pdf

2008 - NFZ RUM - Podziękowania.pdf


rum miniatura

Artykuły różne


1992 - Futurologiczna wizja komputeryzacji POZ Lekarz ogólny - s273.pdf

1994 - ANTIDOTUM Ogólne założenia strategii przekształceń podstawowej opieki zdrowotnej.pdf

1995 - Praca magisterska Małgorzata Czajkowska Reforma organizacji służby zdrowia w Polsce.pdf

RUM - zestawienie publikacji.pdf


rum miniatura

Prawo


D1996.92.420 - RUM książeczka.pdf

D1999.30.289 - w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego.pdf

D2007.14.89 - o zakladach opieki zdrowotnej (Art32e RUM).pdf

lex-dz-urz-mz-2002-4-16-powolanie-zespolu-do-spraw RUM.pdf

lex-dz-urz-mz-2003-6-51-powolanie-zespolu-do-spraw RUM.pdf

MZ 1995 - powołanie zespołu ds wdrożenia RUM.pdf


rum miniatura

Prasa Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 17.04.2019.