Głównej zawartości

Wnioski nowych tematów statutowych, planowanych do realizacji od 2016 roku. plik –  2016-wniosek-ds.doc (2 egz. wydruku - podpisane przez wnioskodawcę  oraz zaakceptowane przez Kierownika Zakładu (Pracowni) + plik przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

word_icon_50

Wnioski nowych tematów statutowych, planowanych do realizacji od 2016 roku, zgłaszanych przez „Młodych naukowców” (osób zatrudnionych w Instytucie przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, którzy w roku kalendarzowym, na który składany jest wniosek tj. w 2016 roku, nie ukończą 35 roku życia). Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem ogłoszonym w czerwcu br. plik –  2016-wniosek-ds.doc  (2 egz.  wydruku - podpisane przez wnioskodawcę  oraz zaakceptowane przez Kierownika Zakładu (Pracowni) + plik przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

word_icon_50

Informacje nt. ewentualnych zmian w 2016 roku w realizowanych aktualnie tematach statutowych (zmian merytorycznych, finansowych, organizacyjnych i in.) (pismo - podpisane przez kierownika realizowanego tematu oraz zaakceptowane przez Kierownika Zakładu (Pracowni))

 

Zestawienie: „Udział pracowników Zakładu/Pracowni w realizacji tematów statutowych w 2016 roku”, plik - 2016-osob-ds.doc (1 egz. - podpisany przez kierownika Zakładu (Pracowni))

word_icon_50

Oświadczenia pracowników o wyrażeniu zgody na wykazanie we wniosku o przyznanie środków na działalność statutową w 2015 roku.plik  - 2016-oswiadczenie-ds.doc (po 2 egz. – podpisanego oświadczenia przez każdego pracowników Zakładu (Pracowni) zatrudnionych na etacie: naukowym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym).

word_icon_50

Danych do przygotowywanego przez Ministerstwo Zdrowia wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) w 2015 roku: plik – 2016-wniosek-dun.doc (1 egz. wydruku - podpisany przez Kierownika Zakładu (Pracowni) + plik przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

word_icon_50

Proszę o terminowość w dostarczeniu powyższych danych. Brak pełnych odpowiedzi Państwa, a co za tym idzie niekompletność Wniosku IMW może skutkować jego odrzuceniem przez MNiSW i brakiem finansowania działalności statutowej w następnym roku.

​