Głównej zawartości

Lista rankingowa wniosków zaakceptowanych do finansowania, z uwzględnieniem podziału środków finansowych przyznanych na ten cel.

Nr projektu Informacje podstawowe o złożonym projekcie Kwota dofinansowania wniosku (brutto)
1. 

Kierownik projektu: mgr Marta Lemieszek. 

Tytuł projektu: Analiza właściwości neuroprotekcyjnych frakcji polisacharydowych izolowanych z Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny; kurka) w warunkach stresu oksydacyjnego – badania in vitro

10 145,00 zł.

2. 

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Sawicki.

Tytuł projektu: Wpływ chloropyrifosu na syntezę witaminy D3 w komórkach skóry in vitro – analiza spektroskopowa

10 145,00 zł.

Lublin, 20.08.2014r.

​