Głównej zawartości

Przychodnia IMW świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie wielu schorzeń.

W strukturze IMW funkcjonują pracownie diagnostyczne: densytometryczna, echokardiograficzna (ECHO) i elektroencefalograficzna (EEG).

Lekarze Poradni mogą kierować pacjentów na badania obrazowe (rtg, USG, USG Doppler) w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia (w tym w znieczuleniu ogólnym)) w ramach Zakładu Endoskopii i badania czynnościowe (próba wysiłkowa, Holter EKG i RR, spirometria) w ramach Zakładu Badań Czynnościowych IMW.

W ramach Przychodni wykonywane są biopsje cienkoigłowe BACC (tarczyca, gruczoł piersiowy).

W ramach Poradni Diabetologicznej IMW funkcjonuje Gabinet Stopy Cukrzycowej (renomowany ośrodek, jeden z pierwszych 4 w Polsce!), Gabinet Edukacji Diabetologicznej i Ośrodek Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi.

Pracownicy Przychodni oraz Klinik IMW biorą czynny udział w akcjach profilaktycznych organizowanych na rzecz pacjentów województwa lubelskiego. Obecnie w Przychodni IMW realizowana jest szeroko zakrojona akcja szczepień przeciw covid-19 i grypie.


Pracownicy:

  • Kierownik Przychodni: dr n. med. Grzegorz Szcześniak (tel. 81 718 45 02 we wtorki, czwartki i piątki)
  • Koordynator rejestracji: Edyta Duluk
  • Koordynator podstawowej opieki zdrowotnej: mgr Monika Czerniak
  • Koordynator pracowni endoskopowej: Małgorzata Królikowska
  • Rejestratorki: Duluk Edyta, mgr Dobrowolska Maria, mgr Dynarek Aleksandra, Jaworska Renata, mgr Wróbel Jolanta, Zygan Aneta,
  • Pielęgniarki: mgr Czerniak Monika, mgr Kępa Dominika, mgr Łasek Katarzyna, Słabuszewska Beata, mgr Urszula Szczygieł
  • Gabinet Stopy Cukrzycowej: Małgorzata Kazana
  • Gabinet Edukacji Diabetologicznej: mgr Anna Wiącek

Kontakt:

Przychodnia Specjalistyczna
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Rejestracja Przychodni – telefon: 81 465 25 05


Zapisy na tomografię komputerową (KT) i rezonans magnetyczny (MRI)

Luxmed Diagnostyka - tel. 22 880 90 80