Głównej zawartości

Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną, konsultacyjną, orzeczniczą i metodyczno-dydaktyczną na rzecz ludności województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem ludności wiejskiej.

Przychodnia świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie różnych schorzeń.

W strukturze IMW funkcjonują następujące pracownie diagnostyczne: Densytometrii, Radiologii, Elektroencefalografii (EEG), Echokardiografii i EKG.

Wykonywane są biopsje cienkoigłowe BAC (tarczyca, gruczoł piersiowy) oraz pobierane są wycinki do badań histopatologicznych w specjalistycznych poradniach zabiegowych.

W Przychodni IMW można uzyskać poradę w zakresie chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera), chirurgiczno-bariatryczną oraz stopy cukrzycowej pacjentów diabetologicznych.

IMW posiada Pracownię Badań Klinicznych, gdzie prowadzone są badania z zakresu gastrologii, diabetologii oraz chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera).

Pracownicy Przychodni oraz Kliniki IMW biorą czynny udział w akcjach profilaktycznych organizowanych przez Przychodnię na rzecz pacjentów województwa lubelskiego.


Pracownicy

  • Kierownik Przychodni - dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
  • Pielęgniarka/Rejestratorka - Elżbieta Ciołkowska
  • Pielęgniarka/Rejestratorka - mgr Urszula Szczygieł
  • Pielęgniarka/Rejestratorka - mgr Katarzyna Łasek
  • Rejestratorka - Edyta Duluk
  • Rejestratorka - Beata Kulczycka

Kontakt

Przychodnia Specjalistyczna
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Rejestracja Przychodni - telefon: 81 71 84 501