Głównej zawartości

Dział Eksploatacji Technicznej i Obsługi Rozwoju Infrastruktury funkcjonuje w ramach pionu z-cy dyrektora ds. infrastruktury. Zajmuje się obsługą w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów Instytutu.


Pracownicy

 • Butryn Zbigniew - kierownik - 81 71 84 415
 • Ćwikła Sławomir - specjalista
 • Gromaszek Krystyna - sprzątaczka - 81 71 84 400
 • Guzowski Roman - konserwator urządzeń sanitarnych - 81 71 84 486
 • Iżewska Grażyna - sprzątaczka - 81 71 84 400
 • Lachowska Dorota - sprzątaczka - 81 71 84 400
 • Karwacki Marian - sam. Stanowisko ds. aparatury i eksploatacji - 81 71 84 411
 • Kowalczyk Adam - pracownik obsługi - 81 71 84 564
 • Krysa Czesław - konserwator urządzeń elektromechanicznych – 81 71 84 486
 • Sprawka Tadeusz - stolarz - 81 71 84 487
 • Kosik Waldemar - pracownik obsługi - 81 71 84 400

Kontakt

Dział Eksploatacji Technicznej i Obsługi Rozwoju Infrastruktury
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 415