Głównej zawartości

Dział Eksploatacji Technicznej i Obsługi Rozwoju Infrastruktury funkcjonuje w ramach pionu z-cy dyrektora ds. infrastruktury. Zajmuje się obsługą w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów Instytutu.


Pracownicy

  • Butryn Zbigniew - kierownik - 81 71 84 495
  • Gromaszek Krystyna - sprzątaczka - 81 71 84 400
  • Guzowski Roman - konserwator urządzeń sanitarnych - 81 71 84 486
  • Iżewska Grażyna - sprzątaczka - 81 71 84 400
  • Lachowska Dorota - sprzątaczka - 81 71 84 400
  • Kowalczyk Adam - pracownik obsługi - 81 71 84 564
  • Krysa Czesław - konserwator urządzeń elektromechanicznych – 81 71 84 486
  • Sprawka Tadeusz - stolarz - 81 71 84 487
  • Kosik Waldemar - pracownik obsługi - 81 71 84 400

Kontakt

Dział Eksploatacji Technicznej i Obsługi Rozwoju Infrastruktury
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 495