Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Adam Stanisław Minkowski


WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w racjonalizacji opieki długoterminowej nad osobami starszymi na podstawie badań przeprowadzonych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2018”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI - Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 czerwca 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 31 lipca 2020 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF