Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena efektywności rehabilitacji ambulatoryjnej osób po 60 roku życia, realizowanej w ramach projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Lublinie”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Jarosław Sak – Zakład Historii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 czerwca 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 31 lipca 2020 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF