Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Agnieszka Katarzyna Leus


Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany rozwojowe struktury histologicznej i bariery jelitowej dwunastnicy jako efekt prenatalnej suplementacji kwasem 3-hydroksy-3-metylomasłowym w modelu zwierzęcym"

Promotor rozprawy: Dr hab. n. biol. Piotr Dobrowolski, prof. UMCS - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. wet. Siemowit Muszyński - Katedra Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. wet. Ewa Tomaszewska, prof. UP - Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski – Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 21 maja 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 24 czerwca 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 września 2019

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF