Głównej zawartości

Mgr Aikerim Kulsharova


Tytuł pracy: "Developing a concept on interaction between TB and HIV medical services for better management of patients with TB/HIV co-infections based on the practical experience"

Promotor: Dr. hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz, prof. IMW i WSEI, Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Konrad Juszkiewicz - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak - Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 marca 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 marca 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 15 kwietnia 2019 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF