Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Agata Pawlak


Tytuł pracy: „Uwarunkowania rozwoju ratownictwa medycznego na obszarach wiejskich"

Promotor: Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski - Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Waldemar Wierzba - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. UM w Lublinie - Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 20 stycznia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 stycznia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 luty 2017 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF