Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Marcin Węgrzyniak


Tytuł pracy: „Wzrost efektywności leczenia wybranych schorzeń i prognoza optymalizacji kosztowej po zastosowaniu telemedycyny”

Promotor: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. NIGRiR - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. UM w Łodzi - Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. o zdr. Jan Krakowiak – Zakład Medycyny Społecznej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 grudnia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 16 marca 2018 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF