Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Adrianna Pawełczak-Barszczowska


WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł pracy: „Predyspozycje zawodowe farmaceutów do promocji zdrowia”

Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Alfred Owoc - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. ekon. Dorota Raczkiewicz - Zakład Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit, prof. US - Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 20 stycznia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 stycznia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 luty 2017 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF