Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Edyta Wdowiak


Tytuł pracy: „Wybrane chemiczne zanieczyszczenia powietrza a zmiany płodności mieszkańców województwa lubelskiego na przestrzeni ostatnich lat”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar - Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Violetta Zając - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska - Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel - Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. dr W. Orłowskiego - CMKP Warszawa

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 listopada 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 16 marca 2018 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF