Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Karolina Strach


Tytuł pracy: „Zachowania zdrowotne kobiet po menopauzie pracujących w rolnictwie a występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia”

Promotor: Dr hab. n. med. Iwona Bojar, prof. IMW - Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Jarosław Pinkas - Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko - Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. n. o zdr. Beata Pięta prof. UM w Poznaniu - Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 21 marca 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 18 maja 2017 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF