Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Krzysztof Sawicki


Tytuł pracy: „Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry"

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor: Dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. IMW – Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. biol. Kamil Brzóska - Pracownia Radiobiologii Komórkowej, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski - Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas - Katedra i Zakłada Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 27 września 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 października 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF