Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Dorota Maliszewska


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród młodzieży warszawskich szkół średnich”

 

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc - Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk - Zakład Higieny i Dietetyki, Collegim Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prof dr hab. n. med. Marian Sygit - Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 11 października 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 grudnia 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 19 grudnia 2012 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF