Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania serologiczne Brucelozy ludzi w latach 1987-2010 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce – próba analizy”

 

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 15 marca 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 5 czerwca 2012 r.

 

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF