Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Przemysław Bejga


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Długowieczność kobiet w Polsce - wybrane uwarunkowania socjomedyczne”

 

Promotor rozprawy: Prof. nzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Piotr Dziemidok - Ordynator Oddziału Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 maja 2015 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 października 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 listopada 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 6 listopada 2015 r.

 

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF