Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Krzysztof Jerzy Brzeziński


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena oddziaływania zastosowanej terapii przeciwbólowej na stopień niesprawności i natężenia bólu u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego”

 

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek - Klinika Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegim Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek – Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 15 marca 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 5 czerwca 2012 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF