Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Małgorzata Juszczak


Tytuł pracy: „Ocena właściwości biologicznych nowych pochodnych 2-amino-1,3,4-tiadiazolu w badaniach in vitro oraz in vivo”

 

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski - Kierownik Zakładu Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar - Kierownik Zakładu Fizjopatologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - Kierownik Katedry Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 01 grudnia 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 grudnia 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 grudnia 2016 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF