Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Marta Kinga Lemieszek


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości chemoprewencyjnych kompleksów węglowodanowo-białkowych izolowanych z Boletus edulis (borowik szlachetny). Badania in vitro i molekularne w modelu komórek raka okrężnicy”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Kierownik Zakładu Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS - Zakład Biochemii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Botechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 9 października 2014 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 29 października 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 11 grudnia 2014 r.

 

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF