Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody benchmarkingu w ochronie zdrowia na przykładzie oceny efektywności działalności szpitali”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski - Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 11 października 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 grudnia 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 19 grudnia 2012 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF