Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Krzysztof Nyczaj


Tytuł pracy: „Modele integracji rejestrów w systemie ochrony zdrowia”

 

Promotor: Dr hab. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Michał Jerzy Marczak, Prof. UMED w Łodzi - Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski - Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2015 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 18 grudnia 2015 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF