Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Edyta Długosz-Mazur


Tytuł pracy: „Organizacja opieki zdrowotnej nad pacjentem z demencją - teorie, możliwości, potrzeby a jakość życia opiekuna”

Promotor: Dr hab. Katarzyna Gustaw - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. hum. Stanisława Steuden – Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Działu Medycyny Rodzinnej, Instytut Medycyny Wsi

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 maja 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 czerwca 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 września 2016 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF