Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski


Tytuł rozprawy doktorskiej: Zawodowe i środowiskowe uwarunkowania zagrożeń zdrowotnych lekarzy weterynarii w aspekcie oceny ryzyka zawodowego”

 

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Anusz – Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 11 czerwca 2014 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 czerwca 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 9 października 2014 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorkiej

Pobierz PDF