Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Weronika Oleszczak-Momot


Tytuł pracy: „Funkcjonowanie systemu sterylizacji i dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych Zamojszczyzny oraz ocena skuteczności tego systemu przez lekarzy stomatologów”

Promotor: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii IMW, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Polz-Dacewicz - Kierownika Zakładu Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 01 grudnia 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 grudnia 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 grudnia 2016 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF