Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Anna Irena Edbom-Kolarz


Tytuł pracy: "Holistyczny model rehabilitacji osób starszych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) - opracowany na podstawie doświadczeń szwedzkich"

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski - Kierownik Zakładu Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz – Kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzroku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 października 2014 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 maja 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 czerwca 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 września 2016 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF