Głównej zawartości

Mgr inż. Adam Stanisław Minkowski


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w racjonalizacji opieki długoterminowej nad osobami starszymi na podstawie badań przeprowadzonych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2018”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ - Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF