Głównej zawartości

Mgr Dorota Świst


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zachowania zdrowotne i wartościowanie zdrowia przez kobiety w okresie okołomenopauzalnym z powiatu świdnickiego”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus - Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: