Głównej zawartości

Mgr Mariusz Arkadiusz Skrzypek


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (Big Data)”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW - Studium Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego oraz Projektów Społecznych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Agata Smoleń - Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: