Głównej zawartości

Lek. dent. Kinga Alicja Bernat


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena czynników związanych z postawami rodziców w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW - Studium Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego oraz Projektów Społecznych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr. hab. n. med. Teresa Kulik - Katedry Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska - Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: