Głównej zawartości

Mgr Adela Teleon


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Badanie stanu oraz ocena potrzeb organizacyjnych i zdrowotnych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek- Łuszczki - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: