Głównej zawartości

Mgr Anna Kloc


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Transmisja transowarialna wybranych patogenów u kleszczy z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus, żerujących na zwierzętach dzikich i domowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Violetta Zając - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz - Zakład Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: