Głównej zawartości

Mgr Agata Madej


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cechy osobowości oraz wypalenie zawodowe w grupie zawodów wysokiego ryzyka stresu ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony osób i mienia”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska – Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit, prof. US - Katedra Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: