Głównej zawartości

Mgr Andrzej Stanisław Dziedzic


Tytuł rozprawy doktorskiej: "Szkolenie z pierwszej pomocy a umiejętność jej udzielania przez kierowców"

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: