Głównej zawartości

Mgr Agnieszka Katarzyna Leus


Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany rozwojowe struktury histologicznej i bariery jelitowej dwunastnicy jako efekt prenatalnej suplementacji kwasem 3-hydroksy-3-metylomasłowym w modelu zwierzęcym"

Promotor rozprawy: Dr hab. Piotr Dobrowolski - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr Siemowit Muszyński - Katedra Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Ewa Tomaszewska - Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski – Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: