Głównej zawartości

Mgr Izabela Magdalena Kucharska


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza funkcjonalności wojewódzkich planów działań na wypadek wystąpienia epidemii. Identyfikacja dobrych praktyk i modelowych rozwiązań”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. SAN – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski - Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: