Głównej zawartości

Mgr Agata Wojtowicz


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena ryzyka niedożywienia u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziałach neurologicznych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. UR - Zakład Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek - Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: