Głównej zawartości

Lek. dent. Karolina Kuśmierz


Tytuł pracy: „Ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 3, 6 i 12-letnich z terenu Zamojszczyzny”

Promotor: Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, Zakład Protetyki Stomatologicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit, prof. US - Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: