Głównej zawartości

Mgr Jerzy Bylina


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór próby w reprezentacyjnych badaniach stanu zdrowia ludności-badanie symulacyjne”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.