Głównej zawartości

Mgr Rafał Gorczyca


Tytuł pracy:„Styl życia i odżywiania się, a nasilenie dolegliwości i jakość życia pacjentów z chorobą refleksową przełyku”

Promotor: Dr hab. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 grudnia 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.